Oppmåling av grenser

Oppmåling av grenser

Nye Grenser I nye regulerte områder vil alle nye tomter bli målt opp og merket med grensemerker.Nøyaktigheten på disse er normalt på 2-5 cm. I nye byggefelt blir ofte grensemerkingen utsatt i forbindelse med opparbeidelse av tomtene. Grensemerker i jord og grus kan også lett bli flyttet, slik at det er viktig at landmåleren kontrollerer…