Seksjonering/deling

En tjeneste levert av

Landmåler Sør AS

Hjelp til søknad om

Seksjonering/deling

Søknad om deling

Ønsker du bistand i forbindelse med søknad om Deling – Arealoverføring – Grensejustering hjelper vi gjerne med dette.

Vi er da behjelpelige med søknadsskjema- evt  dispensasjonssøknad – nabovarsel – kart – erklæring mm.

Dersom det skal etableres / slettes tinglyste heftelser er vi også behjelpelig med det.

Vi går gjennom hele søknadsprosessen og følger opp den kommunale saksbehandlingen frem til endelig avgjørelse. Vi kan også bistå med en eventuell klage.

Seksjonering

Ved Seksjonering / Reseksjonering utarbeider vi alle dokumenter, tegninger, kart og vedtekter, som er nødvendig i forbindelse med søknad / etablering av eierseksjons sameie.

Vi utfører dette for private og profesjonelle utbyggere

Seksjonering – fra andre

Vi gjennomfører hele seksjoneringsprosessen for deg; fyller ut søknad, lager seksjoneringstegninger, henter inn nødvendige samtykker til seksjonering og følger opp den kommunale saksbehandlingen frem til endelig vedtak.

Det er mange hensyn å ta når man skal seksjonere, og vi kan hjelpe deg slik at seksjoneringen passer dine behov.

Vi kan også skrive vedtekter for ditt sameie.

Trenger du hjelp til
Seksjonering/deling
?

Våre sektorer

Bygg og anlegg

Seksjonering/Deling

Vann og avløp

Masseberegning

Grenser

Rådgiving

Setningsmåling

Filhåndtering

Skanning

Droneflygning