Vann og avløp

En tjeneste levert av

Landmåler Sør AS

Innmåling av

Vann og avløp

Vi måler inn vann- og avløpsledninger iht til standard for dette slik kommunen krever ved ferdigmelding av VA anlegg. Det lages sosifil som inneholder info om ledningens dimensjon, type, nøyaktighet for målingene, kummer og kraner mm. I tillegg lages det en detaljert kartskisse med koordinatliste og beskrivelser.

Vann og avløps landmåling utføres både med tradisjonell landmåling vha GPS eller totalstasjon, skanning eller fotogrammetri. Vanligvis måles kummer og ledninger med tradisjonelle landmålingsinstrumenter fra bakken.

Vi kan også levere komplette målinger med kumkort dersom det er ønskelig ved kartlegging av eksisterende VA nett.

Landmåler Sør har god dialog med saksbehandlere i vann- og avløpsseksjonene i kommunene på Agder.

Er du rørlegger
?

Våre sektorer

Bygg og anlegg

Seksjonering/Deling

Vann og avløp

Masseberegning

Grenser

Rådgiving

Setningsmåling

Filhåndtering

Skanning

Droneflygning