Grenser

En tjeneste levert av

Landmåler Sør AS

Grenser

Landmåler Sør har bred erfaring og kompetanse innfor oppmåling av grenser. Flere av våre landmålere har lang erfaring fra jobb i kommuner og jordskifte. Vi har rammeavtaler med flere kommuner i Agder og utfører oppmålingsoppdrag som konsulenter for disse.

Landmåler Sør kan bistå med å påvise grenser iht verdier i matrikkelen der det innhentes oppdaterte koordinater som lastes inn i måleutstyr og påvises med den nøyaktigheten som ligger i matrikkelen. Dette vil det bli opplyst om ved henvendelse.

Landmåler Sør kan også bistå med å måle inn grenser på eiendommer som ikke er lagt inn riktig i matrikkelen eller mangler. Det vil da bli registrert/målt inn grenser iht påvisning og beskrivelser fra målebrev/skylddeling som vil bli dokumentert og målt iht standard for eiendomsmåling. Det vil bli laget til en protokoll med kart som beskriver grensen sammen med signert avtale mellom involverte parter.

Trenger du hjelp med dine grenser
?

Våre sektorer

Bygg og anlegg

Seksjonering/Deling

Vann og avløp

Masseberegning

Grenser

Rådgiving

Setningsmåling

Filhåndtering

Skanning

Droneflygning