Bygg og anlegg

En tjeneste levert av

Landmåler Sør AS

Bygg og anlegg

Landmåler Sør bistår med oppmålingstjenenster i store og små byggeprosjekter. Vi har mange års erfaring med utstikkinger av alle typer bygg og konstruksjoner. Vi stikker også ut veianlegg/bruer/tuneller/utenomhusplaner mm og har komplette løsninger fra vår utstyrleverandør til å håndtere filer for utstikking samt programvare til beregning av stikningsdata og CAD. Landmåler sør benytter topp moderne utstyr fra vår utstyrsleverandør Trimble. Våre totalstasjoner er av høy nøyaktighet og kan stikke ut byggakser og andre detaljer med en presisjon på +- 2mm. Landmåler Sør samarbeider med flere store entreprenører i Agder. Vi bistår i hele prosessen fra prosjektering, utførelse og ferdigattest. Mer informasjon finner du blandt våre Artikler
Trenger du en Landmåler?

Våre sektorer

Bygg og anlegg

Seksjonering/Deling

Vann og avløp

Masseberegning

Grenser

Rådgiving

Setningsmåling

Filhåndtering

Skanning

Droneflygning