Setningsmåling

En tjeneste levert av

Landmåler Sør AS

Hva er

Setningsmåling

Landmåler Sør måler alle typer setninger på bygg og byggegrunn. Vi har lang erfaring på dette og benytter oss av totalstasjon eller digital nivellerkikkert med nøyaktighet på +- 1mm.

Typiske oppdrag vil være og etablere setningsbolter i bygg og registrere setninger med ønsket intervall for registreringer. Det utarbeides en rapport som viser eventuelle setninger i tidsperioden som målingene foregår fra første registrering.

Landmåler Sør har utført flere slike oppdrag i forbindelse med forsikringssaker. Vi har også mange oppdrag der vi registrerer setninger ved oppføring eller riving av bygg eller anlegg.

Sprekker i mur
?

Våre sektorer

Bygg og anlegg

Seksjonering/Deling

Vann og avløp

Masseberegning

Grenser

Rådgiving

Setningsmåling

Filhåndtering

Skanning

Droneflygning