Spørsmål og svar

FAQ Side

Her finner du de mest stilte spørsmålene

Landmåler Sør

FAQ

Hvor er eiendomsgrensene mine?

Hvis grensene dine er nøyaktig koordinatbestemt i matrikkelen kan vi vise hvor grensene er i terrenget. Dersom du bare har ett målebrev og ingen nøyaktige grenser kan vi i noen tilfeller få løyve fra kommunen til å gjennomføre en oppmålingsforretning for å få grensene nøyaktig koordinatbestemt.

Jeg skal bygge hus, kan dere hjelpe med det?

Vi kan ta ansvar for plassering og kontroll av bygg. Standard fremgangsmetode er at vi mottar ett situasjonskart med ønsket plassering sammen med tegninger fra arkitekt. Vi lager en stikningsplan og når det er klart på tomten kommer vi og merker alle hjørner i felt. Når muren er støpt kontrollerer vi at den havnet på rett sted.

Hvilke områder dekker dere?

Vi holder til og operer i hovedsak i Agder fylket. Har du behov for vår hjelp andre steder i landet ta kontakt og hør om vi kan ta turen der det trengs. Det er for det meste større drone og skanne jobber vi utfører utenfor agder.

Hvordan kan jeg kjøpe, selge, dele opp eller endre bruksformål på en tomt?

Det er kommunen som behandler søknader om fradeling og seksjonering ved kjøp og salg av arealer eller endring av bruksformål. Vi kan hjelpe deg gjennom søknadsprosessen.

Jeg har fått sprekker i muren, er det setning?

Setning er bevegelser i bakken. Vi har lang erfaring med setningsmålinger over større og mindre områder. For å vite om det er setning i ett område må man måle flere ganger over lengre tid for å kunne påvise setning.

Hva gjør en landmåler?

Kort beskrevet knytter landmåleren kart og virklighet sammen. Om du trenger å få noe inn på ett kart eller noe fra ett kart merket i virkligheten er det en jobb for landmåleren.