Dronefotogrammetri

En tjeneste levert av

Landmåler Sør AS

Hva er

Dronefotogrammetri

Når vi måler fra luften med vår drone tar vi bilder som vi setter sammen. Bildene er tatt fra en kjent posisjon med høy nøyaktighet ved hjelp av GNSS med korreksjonsdata. Bildene blir satt sammen og prossesert i spesialiserte programmer som produserer måleresultat i 3D.

Hva kan man måle med drone?

I teorien kan en måle det meste som er synlig fra luften. Dronen er spesielt egnet for å måle inn større områder og steder som er vanskelig å måle fra bakken.

Droner har spesifikke regler for hvor og hvor høyt de kan fly. Vår dronepilot er serifisert for alle klasser i åpen kategori og vår Phantom 4 RKT drone kan fly i A2 klassen som er den mest fleksible fram til det nye lovverket trer i kraft.

Hvor nøyaktig er dronefotogrammetri?

Nøyaktigheten kan tilpasses behov, men påvirkes også av andre forhold som vær og vind. Vi operer med 3-5cm nøyaktighet for våre flygninger.

Hva slags data får man fra en droneoppmåling?

Vi kan levere punktsky i farger, 3D-mesh modeller, ortofoto og digitaliserte produkter etter ønske.

Behov for kartlegging fra luften
?

Våre sektorer

Bygg og anlegg

Seksjonering/Deling

Vann og avløp

Masseberegning

Grenser

Rådgiving

Setningsmåling

Filhåndtering

Skanning

Droneflygning