Masseberegning

En tjeneste levert av

Landmåler Sør AS

Hva er

Masseberegning

Vi kan beregne volumet om det skal graves opp eller fylles igjen eller om du har ett masselager du vil vite størrelsen på. Når en bygger ny vei eller bygg er det ofte masseutskiftning involvert, vi kan beregne hvor mye som må sprenges, graves ut eller fylles på.

Vi har flere metoder og teknikker til rådighet og kan derfor benytte den mest effektive for å beregne det som trengs. Fotogrammetrisk innmåling med drone, skanning fra bakkenivå eller tradisjonell innmåling med terrenglinjer.

Trenger du hjelp til masseberegning
?

Våre sektorer

Bygg og anlegg

Seksjonering/Deling

Vann og avløp

Masseberegning

Grenser

Rådgiving

Setningsmåling

Filhåndtering

Skanning

Droneflygning