Filhåndtering

En tjeneste levert av

Landmåler Sør AS

Filhåndtering

Landmåleren fungerer ofte som mellomledd mellom tegning og bygging, og må derfor kunne bruke filer og data fra ett mangfold av programmer.

Tolking og konvertering av filer er kritisk for at alle ledd i prosessen skal kunne jobbe effektivt sammen.

Har du fått kart eller tegninger i en fil du ikke kan åpne eller trenger hjelp til å konvertere til ett annet koordinatsystem så kan vi som regel hjelpe.

Trenger du hjelp
?

Våre sektorer

Bygg og anlegg

Seksjonering/Deling

Vann og avløp

Masseberegning

Grenser

Rådgiving

Setningsmåling

Filhåndtering

Skanning

Droneflygning