Landmåler Sør

Oppmåling av grenser

Nye Grenser

I nye regulerte områder vil alle nye tomter bli målt opp og merket med grensemerker.Nøyaktigheten på disse er normalt på 2-5 cm. I nye byggefelt blir ofte grensemerkingen utsatt i forbindelse med opparbeidelse av tomtene. Grensemerker i jord og grus kan også lett bli flyttet, slik at det er viktig at landmåleren kontrollerer disse.Det er derfor viktig at firmaet som innhenter opplysninger om grenser, har gode kunnskaper om dette.

Gamle grenser

Før 1980 var det ikke normalt å måle opp grenser i forbindelse med etablering av nye tomter.Tomten ble som regel merket med nye grensemerker enen bolter eller byttesteiner.De fleste av disse grensemerkene er registrert i det offentlige kartverket / matrikkelen.Nøyaktigheten i denne registeringen er svært varierende, men kan være fra 1-3 meters nøyaktighet.Det kan også være at tomten ikke har registrerte grenser, kun ett punkt med gnr/ bnr.I alle disse tilfellene vil det normalt være et krav om at grensene blir målt opp, slik at tiltakshaver / eier får plassert tiltaket sitt riktig i forhold til grensene.Dette kan utføres av kommunen eller så kan vi som private landmåler med riktig kunnskap utføre dette iht til standard for eiendomsmåling.I løpet av noen år vil det også bli satt krav om at eldre uoppmålte tomter får krav om oppmåling i forbindelse med salg av eiendom. Dvs at man ikke får tinglyst skjøte før eiendommen er målt opp.

Innhold