Landmåler Sør

Plassering av hytter og hus

Landmåler Sør AS plasserer ca 5-600 bygg over hele Agder hvert år.

Det vil si at vi er ansvarlige for at bygg blir plassert riktig i forhold til høyde / grenser og reguleringsformål / bestemmelser.

I nye regulerte områder er kravet til nøyaktigheten stor. I høyde er normalen 10 cm, og kravet til grenser og byggelinjer på inntil 1-2 cm nøyaktighet.

 

Det er derfor viktig at vi som skal utarbeide en stikningsplan (kvalitetssikret tegning med koordinater på bygg hjørner / grenser), har kunnskap til å se hvilke krav reguleringsplanen setter, hvilken kvalitet grensene har og hva som eventuelt kommunen setter som krav i byggesaken.

Det kan også være begrensninger I forhold til avstand til vei, elektriske ledninger, vann og avløpsledninger.

Plan og bygningsloven med forskrifter setter derfor krav i en byggesak at det er kvalifiserte foretak som prosjekterer, plasserer og kontrollerer et slik byggetiltak.

I de fleste tilfeller er det et Landmålerfirma som utfører dette.

Kravet til kompetanse i Plan og bygningsloven tilsier at det er utdannet Landmålere / Ingeniører som kan utføre disse oppgavene.

Innhold