Oppmåling av grenser

Oppmåling av grenser

Nye Grenser I nye regulerte områder vil alle nye tomter bli målt opp og merket med grensemerker.Nøyaktigheten på disse er normalt på 2-5 cm. I nye byggefelt blir ofte grensemerkingen utsatt i forbindelse med opparbeidelse av tomtene. Grensemerker i jord og grus kan også lett bli flyttet, slik at det er viktig at landmåleren kontrollerer…

Hva er viktigheten av en topografisk undersøkelse?

Hva er viktigheten av en topografisk undersøkelse?

En topografisk undersøkelse er forskjellig fra andre undersøkelser ved å studere og måle overflaten av landet. Topografiske undersøkelsesmålinger utføres ved hjelp av både GPS eller Global Positioning System og elektronisk avstandsmåling (EDM). Parsellhøyden vises på kartet til undersøkelsen via konturlinjer som representerer jordoverflatens konturer og også via høyder på forskjellige steder på kartet. De topografiske…