Landmåler Sør

E18 – 180km ny strekning

I samarbeid med Nye Veier målte vi opp nye grenser langs E18 for strekningene Arendal-Tvedestrand og Dørdal-Rugtvedt. Tilsammen over 180 kilometer med nye grenser!

Innhold