Plassering av Bolig

En tjeneste levert av

Landmåler Sør AS

Hva er

Plassering av Bolig

Landmåler Sør hjelper med det oppmålingstekniske ansvaret i byggesaker der dette kreves. Dette er vanlig i de fleste byggesaker der det skal oppføres ny bolig, hytte, garasje eller tilbygg av en viss størrelse. Vi hjelper da med og prosjektere stikningsplan ut i fra kart og tegninger som er laget i forkant av søknaden av konsulent eller tiltakshaver. Vi er også behjelpelige med og planlegge plasseringen av tiltaket i forkant av byggeprosessen. Dersom det er behov for terrengmålinger i planleggingsfasen så måler vi dette eller innhenter høydedata der det er gode løsninger for dette.

Når tiltaket er godkjent så stikkes hjørner ut på planert tomt før ringmur skal oppføres av murer. Dersom det er ønskelig med bistand i forbindelse entreprenørens tomteopparbeidelse så hjelper vi til med det. Vi kan også lage til maskinstyringsdata til entreprenør dersom entreprenør har egnet utstyr for dette.

Når tiltaket er oppført så måler vi inn tiltakets plassering og lager til nødvendig dokumentasjon for søknad om ferdigattest.

Landmåler sør har sentral godkjenning for plassering og beliggenhetskontroll og vi kan lage til ansvarsretter og samsvarserklæringer som trengs i forbindelse med søknader.

Vi samarbeider med de fleste byggkonsulenter i vårt distrikt som også kan gi dere en redegjørelse for hva de trenger av oss.

Intressert i
Plassering av Bolig
?

Våre sektorer

Bygg og anlegg

Seksjonering/Deling

Vann og avløp

Masseberegning

Grenser

Rådgiving

Setningsmåling

Filhåndtering

Skanning

Droneflygning