Hva er viktigheten av en topografisk undersøkelse?

Hva er viktigheten av en topografisk undersøkelse?

En topografisk undersøkelse er forskjellig fra andre undersøkelser ved å studere og måle overflaten av landet. Topografiske undersøkelsesmålinger utføres ved hjelp av både GPS eller Global Positioning System og elektronisk avstandsmåling (EDM). Parsellhøyden vises på kartet til undersøkelsen via konturlinjer som representerer jordoverflatens konturer og også via høyder på forskjellige steder på kartet. De topografiske…

Kunstsiloen

Kunstsiloen

Vi er stolte av å ha bidratt til oppussing av kunstsiloen i Kristiansand! Våre landmålere jobbet tett med Kruse Smith med innmåling fra prosjekt start og utsetting av detaljer. Kontrollmålinger underveis og scanneoppdrag for å lage en modell av siloen.